klausyk.lt - viskas apie Lietuvos interneto radijo stotis Registruota radijo stočių: 42    Šiandien apsilankė klausytojų: 57
     Pradžia
     Apie projektą
     Naujienos
     Visos radijo stotys
     Informacinis rėmėjas
     Reklama
Pamiršote slaptažodį?
Registruokitės!
Kaip seksis Eurovizijoje lietuvių išrinktiems Inculto?

Apklausų archyvaswww.tta11.lt

Taisyklės

Jūs galite skelbti informaciją svetainėje Klausyk.lt svetainėje tik, jei sutinkate su visomis žemiau išvardintomis taisyklėmis:

- Jūs užtikrinate, kad turite įgaliojimus skelbti informaciją apie radijo stotį, jos organizuojamus renginius ir akcijas.

- Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl galimos materialinės ir nematerialinės žalos, kurią Jūs (arba Jūsų įmonė) galite patirti ir kuri gali tiesiogiai ar netiesogiai atsirasti kaip svetainės Klausyk.lt puslapiuose pateiktos informacijos padarinys. Jūs sutinkate patys apmokėti visas išlaidas, susijusias su atsiradusios žalos likvidavimu, ir nereikšti jokių pretenzijų Klausyk.lt.

- Jūs užtikrinate, kad Jūsų skelbiama informacija neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir sąžiningos konkurencijos principams.

- Jūs užtikrinate, kad neskelbiate informacijos siekdami paskleisti neteisingą arba melagingą informaciją apie kitus juridinius ar fizinius asmenis.

- Jūs sutinkate atlyginti kitų juridinių ir fizinių asmenų patirtus nuostolius, jei paskelbėte informaciją svetainėje Klausyk.lt pažeisdami Lietuvos Respublikos teisės aktus ar svetainės Klausyk.lt nustatytas informacijos skelbimo taisykles.

- Jei dėl serverio techninių problemų Jūsų pateikta informacija bus negrįžtamai prarasta, Jūs sutinkate niekada nereikšti jokių pretenzijų dėl Jūsų patirtos moralinės, materialinės ar nematerialinės žalos.

- Jei Jūs pažeisite informacijos skelbimo svetainėje Klausyk.lt taisykles, Jūs sutinkate, kad visa turima informacija apie Jus gali būti perduota teisingumą Lietuvos Respublikoje užtikrinančioms institucijoms.

- Svetainės Klausyk.lt administratorius įsipareigoja saugoti registracijos metu gautus duomenis, nenaudoti jų ne pagal paskirtį, neperduoti jų tretiesiems asmenims.

 

Reikalavimai informacijai, skelbiamai svetainėje Klausyk.lt:

- Informacija turi sietis su Jūsų radijo stoties, transliuojančios savo laidas internetu, vykdoma veikla.

- Pateikiamos informacijos tikslas yra informuoti visuomenę apie kažką naujo.

- Atsakykite į visus "K" (kas, ką, kur, kada, kodėl ir kaip) ir suteikti visapusišką informaciją skaitytojams apie Jūsų radijo stotį, veiklą. Jeigu Jūsų parašytas tekstas atrodo kaip reklama, perrašykite jį. Reklaminiu stiliumi parašyti pranešimai nebus publikuojami.

- Antraštė ir pirma pastraipa turi atskleisti visos publikuojamos informacijos esmę. Likusi teksto dalis turi atskleisti detales.

- Skelbdami kokią informaciją, pagalvokite apie skaitytoją. Atsakykite į klausimą, ar tai bus įdomu skaitytojui.

- Rašydami tekstą, perteikite faktinę informaciją, nerašykite "mes geriausi, pigiausi, kokybiškiausi, ...iausi". Už tokias frazes mes galime Jus tiesiog pašalinti iš sistemos.

- Kad ir kokią informaciją skelbtumėte, pabaigoje turi būti nurodyta informacija pasiteiravimui.

- NENAUDOKITE DIDŽIŲJŲ RAIDŽIŲ.

- Rašykite lietuviškomis raidėmis.

- Pasistenkite, kad Jūsų pateikiami tekstai būtų be gramatikos klaidų. Antraštę pradėkite didžiąja raide. Kiekvieną sakinį pradėkite didžiąja raide ir t.t.

- Beveik neįmanoma perteikti tekstinę informaciją tik viena pastraipa. Jei Jūsų tekstas susideda tik iš kelių sakinių, tai tikėtina, kad ši informacija nėra vertinga ar naudinga.

- Kiekvieną naują mintį pradėkite nauja pastraipa. Kiekvieną pastraipą atskirkite tuščia eilute.

- Galite su tekstu pateikti ir nuotraukas, paveikslėlius. Bet kokia grafinė informacija turi būti optimalaus dydžio, įkomponuota į tekstą, turinti sąsają su publikuojama informacija. Laikmenos dydis taip pat turi buti atitinkamas - niekas nelauks, kol užsikraus itin "sunkios" laikmenos. Informacija su itin didelėmis, bendrą svetainės Klausyk.lt darkančiomis, ilgai besikraunančiomis nuotraukomis nebus skelbiama.

 

Jei svetainėje Klausyk.lt Jūsų paskelbta informacija neatitiks informacijos skelbimo svetainėje taisyklių arba keliamų reikalavimų, tokie pranešimai nebus skelbiami. Pasikartojus pažeidimams, galite laikinai prarasti teisę skelbti informaciją svetainėje Klausyk.lt

Esant grubiems informacijos skelbimo svetainėje taisyklių arba keliamų reikalavimų pažeidimams, visam laikui prarasite teisę skelbti bet kokią informaciją svetainėje Klausyk.lt.

E-sprendimas: idp solutions   Turinio Valdymo Sistema Content Management System easywebmanager